Procedure voor invordering van B2B onbetwiste en opeisbare geldschulden (CROS)

Invorderingen tussen ondernemingen hebben een eigen karakter en vereisen dus een specifieke aanpak.

In juli 2016 werd nieuwe Belgische wetgeving van kracht die het mogelijk maakt om veel sneller en eenvoudiger openstaande B2B-facturen te innen, met een vermindering van de administratieve kosten.

Deze procedure maakt het mogelijk om reeds 5 weken na de betekening van de aanmaning tot betalen een uitvoerbare titel te ontvangen en over te gaan tot invordering van de onbetwiste en opeisbare geldschulden. Er is geen tussenkomst van een rechtbank vereist, wat nog een verdere kostenbesparing oplevert.